Πολιτική ακυρώσεων

Για επιβεβαίωση της κράτησης πολιτική μας είναι για τον πελάτη να μεταφέρει το 25 % του συνολικού ποσού σε έναν τραπεζικό λογαριασμό ως εγγύηση. Σε περίπτωση ακύρωσης το ποσό θα επιστραφεί μόνο αν η ακύρωση γίνει 21 μέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία άφιξης. Αν η ακύρωση γίνει πριν τις 21 μέρες, τότε δεν θα υπάρξει καμία χρέωση.

Μενού